Te midden van groeiende zorgen over stijgende lonen, talent en inflatie heeft 83% van de financieel directeuren het gevoel dat plannen voor groei op de lange termijn afhankelijk zijn van nieuwe markten

juni 2022