De 2021 Enquête over de staat van werken op afstand door buffer: Echte uitdagingen van echte virtuele teams

augustus 2021