דיווח

G-P נבחרה למובילת תעשייה בדוח שוק המעסיקים של קבוצת אוורסט - 2022