כוח העבודה של היום חושב על המחר: תוצאות מסקר העובדים הגלובלי לשנת 2022 של G-P

12 בדצמבר 2022