Raport

W badaniu firmy IEC Group, Global EOR Study 2023, G-P zostaje nazwane liderem branży EOR